En meer ...

En meer ...

Meer doen – ambities die de zorg verder brengen

En meer...

samen met professioneel opgeleide begeleiders

Samen met onze collega’s – vrijwilligers – specialisten – betrokkenen, gaan we binnen SDBO voor de meerwaarde t.b.v. onze organisatie en dus voor onze zorgvragers.

Zo is er een budgetcoach die zorgvragers ondersteund bij vragen of budgetteringen over geld. Ook is er een NLP-coach die haar collegá s nieuwe inzichten mee geeft en hierdoor aan kwaliteitsverbetering op de werkvloer werkt. En staat SDBO ook open voor maatschappelijke oplossingen jegens bijvoorbeeld de PmVG groep.

Zo werk je als mens binnen SDBO via samenwerking aan meerwaarde.

Preventief Budgetcoach

Als je weet dat de financiële zaken goed zijn geregeld en dat je misschien wel een beetje kunt sparen en als er eens iets stuk gaat dat je wat geld achter de hand hebt om het te vervangen. Dat geeft rust.

Lees meer…

maatschappelijke projecten

We organiseren ook enkele maatschappelijke projecten waaronder het Sociaal Eetcafe. 

Waar iedereen kan genieten van een warme maaltijd voor een kleine bijdrage. 

Samenwerking

Samenwerken is van essentieel belang om de zorg zo effectief en efficiënt mogelijk aan te bieden. SDBO werkt in de uitvoering samen met andere professionele aanbieders van zorg.

Met een aantal aanbieders willen wij verdieping in de samenwerking op het gebied van opleiding en shared service, die past bij de visie en missie van SDBO. Belangrijk aandachtsgebied is het uitwisselen van deskundigheid in complexe casuïstiek.

Niet alleen om onze zorgaanbod nog beter af te stemmen op de vraag van onze zorgvragers, maar ook in het kader van het upgraden van onze medewerkers naar multidisciplinair specialistische deskundigen.

Ziet u aanknopingspunten voor een goede samenwerking met SDBO ?
Neem contact op via: dagelijksbestuur@sdbo.nl en met alle andere professionele aanbieders van zorg en integratie. Met een aantal aanbieders willen wij verdieping in de samenwerking op het gebied van opleiding en shared service, die past bij de visie en missie van SDBO. Belangrijk aandachtsgebied is het uitwisselen van deskundigheid in complexe casuïstiek.

SOLO Bewindvoering

De samenwerking met SDBO verloopt zeer prettig. Vaste contactpersonen en korte lijnen. Een prettige ketenpartner om mee samen te werken. Monique van Beek, SOLO Bewindvoering

Lees verder »

Ziezo

Werken in de paardenstal van Ziezo. Ziezo – paardenstal bied een overzichtelijke werkplek aan met de kans veel te leren over en hoe om te gaan met

Lees verder »

Samenwerkingspartners