SDBO

Op zorgvlak biedt De SDBO een Begeleid Wonen en Werken traject, Ambulante begeleiding en dagbesteding aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij gaan uit van mogelijkheden!

Door o.a. autisme, PDD-NOS, ADHD, ADD, licht verstandelijke en/of een psychische beperking of niet aangeboren hersenletsel is de weg naar zelfstandigheid niet altijd vanzelfsprekend. Onze deelnemers werken samen met professioneel opgeleide begeleiders aan hun ontwikkeling richting zelfstandigheid.

Sluit Menu
Modal is a Popup WordPress Plugin allows you to design amazing popup with the page builder, and launch popup on any page you want. You can use it for the newsletter, promotion advertisement, notification and so on, even you want to show the post, product in the popup, no problem.