Nieuwbouw ’t Woutersbergje te Oudeschoot

Op woensdag 1 juni 2022 heeft SDBO haar eerste informatie avond gehouden m.b.t. de voorgenomen bouwplannen op locatie minicamping t’ Woutersbergje, Van Bienemalaan 15-17 te Oudeschoot.

De voorgenomen uitbreiding, gaat om het realiseren van een centrale hal ten behoeve van de activiteiten van de zorgvragers en om de huidige bedrijfswoning met de bijgebouwen te verbinden. Daarnaast willen we vaste kampeermiddelen realiseren. Zodat er 6 zorgvragers binnen woonzorg kunnen wonen.

Na een tweede bijeenkomst met de omwonenden en de gemeente Heerenveen (en betreffende wijkmanager) is er afgesproken om het bouwplan, intern Gemeente Heerenveen, te toetsen.

Theo Schroor

Zorgmanager