Kwalificatie / Gegevens

WTZi-code: 12627
AGB-code: 30301532
HKZ: Nr: 2216538 ISO 9001:2015

HKZ gecertificeerd

Zorg met het kwaliteitskeurmerk HKZ

SDBO is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk
Harmonisatie Kwaliteit Zorginstelling of wel HKZ.

Dit certificaat geeft aan dat SDBO verantwoorde zorg levert. Zorg waarbij de zorgvrager centraal staat.

Je ziet dit op verschillende manieren terugkomen in onze
dagelijkse werkzaamheden:

  • De wensen van de zorgvrager staan centraal.
  • Tijdige en uitvoerige informatie-overdracht over de verstrekte zorg.
  • Afspraken worden vastgelegd in een zorgplan
    en genoteerd in het zorgdossier.
  • Continue aandacht voor het verbeteren van de zorg via tussen- en eindevaluaties.

Om het HKZ-certificaat te behouden wordt SDBO jaarlijks gecontroleerd door een externe onafhankelijke organisatie.

Ben je ook op de hoogte van het feit dat Centrum De Ham vanaf 01-09-2017 Calibris gecertificeerd is? Er zijn meerdere mogelijkheden voor een leerplek voor jong & oud. Lees meer over Centrum de Ham…

www.s-bb.nl ( Leerbedrijf ID  100461697)


Inspectie gezondheidszorg en jeugd: SDBO

Op deze pagina kunt u inspectierapporten vinden van SDBO. Een inspectierapport geeft de resultaten weer van een uitgevoerde inspectie ter plaatste of naar aanleiding van een  jaarlijks onderzoek.

https://www.toezichtdocumenten.igj.nl