Zorg met het kwaliteitskeurmerk HKZ

Kwalificatie / Gegevens

Kwalificatie / Gegevens

WTZi-code: 12627
AGB-code: 30301532
HKZ Nr: 2245132 

Zorg met het kwaliteitskeurmerk HKZ

SDBO is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk
Harmonisatie Kwaliteit Zorginstelling of wel HKZ.

Je ziet dit op verschillende manieren terugkomen in onze dagelijkse werkzaamheden:

  • De wensen van de zorgvrager staan centraal.
  • Tijdige en uitvoerige informatie-overdracht over de verstrekte zorg.
  • Afspraken worden vastgelegd in een zorgplan
    en genoteerd in het zorgdossier.
  • Continue aandacht voor het verbeteren van de zorg via tussen- en eindevaluaties.

 

Om het HKZ-certificaat te behouden wordt SDBO jaarlijks gecontroleerd door een externe onafhankelijke organisatie.

Inspectie gezondheidszorg en jeugd: SDBO

Op deze pagina kunt u inspectierapporten vinden van SDBO. Een inspectierapport geeft de resultaten weer van een uitgevoerde inspectie ter plaatste of naar aanleiding van een  jaarlijks onderzoek.

INSPECTIE RAPPORT GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD: SDBO