Klachtenfunctionaris

SDBO heeft als uitgangspunt in haar werkwijze aan te willen sluiten bij de wensen en verwachtingen van haar zorgvragers. Desondanks kan er een situatie voor komen dat een zorgvrager zijn ongenoegen wil uiten of een klacht wil indienen. Uitingen van ongenoegen en klachten worden serieus genomen en in dialoog met de zorgvrager of diens vertegenwoordiger behandeld. Daarnaast kan het uiten van een klacht of ongenoegen ook van betekenis zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van het hulpverleningsproces. SDBO streeft naar optimale openheid in samenwerking met de zorgvrager.

Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u eerst uw klacht of ongenoegen te bespreken met de betrokken begeleider. Wanneer het gesprek met de begeleider niet (meer) mogelijk is of het gesprek leidt niet tot de gewenste resultaten dan kan de zorgvrager een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Hiervoor kunt u onderstaand klachtenformulier invullen. U ontvangt binnen 2 werkdagen een bevestiging en binnen 10 weken wordt de klacht afgehandeld.

Indien de zorgvrager een klacht niet intern wil/kan bespreken dan bestaat de mogelijkheid dat de zorgvrager of diens wettelijk vertegenwoordiger rechtstreeks zijn/haar klacht indient bij de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Meer informatie over Klachtenportaal Zorg is te vinden op: www.klachtenportaalzorg.nl

  • Dit formulier wordt rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris gestuurd.

Formulier klachtenbehandeling

  • Naam zorgvrager

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.