CLIËNTENRAAD SDBO

De cliëntenraad is een groep vrijwilligers die zich inzet voor de belangen van SDBO. De cliëntenraad heeft medezeggenschap over het inhoudelijke beleid van SDBO. Zij houdt de uitvoering ervan nauwlettend in de gaten.

Waarvoor kunt u bij de cliëntenraad terecht?

De raad is er voor de algemene belangen van de zorgvrager als groep. Deze raad houdt zich bezig met de kwaliteit van de geleverde zorg. Zorgvragers kunnen hun adviezen/ervaringen/verbeteringen neerleggen bij de cliëntenraad.
De cliëntenraad zal dit vervolgens opnemen met het dagelijks bestuur.

Wanneer er vragen, opmerkingen, suggesties en/of ideeën zijn, laat het de cliëntenraad dan weten. Individuele geschillen neemt de cliëntenraad niet in behandeling, hiervoor kunt u terecht bij het dagelijks bestuur van SDBO.

Voorzitter van de cliëntenraad is rechtstreeks te bereiken via  clientenraad@sdbo.nl