Aanmelden bij Stichting De Bijzondere Onderneming

Bij SDBO helpen we mensen met een bijzondere zorgvraag verder te komen. Heb jij een bijzondere hulpvraag, dan wordt je aangemeld door erkende verwijzers zoals:

 • de huisarts
 • de GGZ
 • Bureau Jeugdzorg
 • MEE
 • politie
 • gemeentelijke sociale teams
 • maatschappelijk werk
 • onderwijsinstanties
 • gemeentelijke zorg – bijv. Leerweg Zorg Platform, Veelplegers Platform, Sociale Dienst
 • UWV
 • ouders en/of de cliënt zelf.

Na het aanmelden maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit kan bij jou thuis, bij SDBO op kantoor, bij een instelling of op school zijn. Na dit eerste gesprek geven we je en de instantie die je heeft aangemeld advies en informatie.

Daarna gaan we verder met de intake en aanpak.

Diagnose

Tijdens de intake staat de diagnose centraal. Wat is het probleem en wat moet er veranderen en verbeteren? Door je levensgeschiedenis, belangrijke gebeurtenissen, problemen en mogelijkheden goed in beeld te brengen komen we samen tot inzicht in wat er anders moet. Vervolgens zoeken we, ook samen, naar een passende aanpak.

Analyse

De verschillende deskundigen en de verantwoordelijke ondersteuner gaan daarna in overleg om met een analyse en een voorlopig plan van aanpak te komen.

Plan van aanpak

Na de indicatie wordt samen met jou en je steungroep het definitieve plan van aanpak opgesteld.

Gezamenlijk:

 • leggen we gedragsafspraken vast, gericht op discipline en zelfverantwoordelijkheid.
 • maken we ondersteuningsafspraken per doelstelling.
 • formuleren we een activiteitenprogramma.
 • stellen we een zorg-overeenkomst op.

Evaluatie

We evalueren regelmatig, waarbij we terugkijken naar het plan van aanpak om te beoordelen hoe het de afgelopen tijd is gegaan. We kijken dan  bijvoorbeeld naar je ontwikkeling, vooruitgang, activiteiten, wat er wel en niet werkt en als het moet maken we nieuwe afspraken.

Resultaat

Je activiteiten en ontwikkelingen worden per leefgebied (bijvoorbeeld werk, school, vrije tijd) gevolgd. Daar waar nodig geven we je hulp om verder te kunnen komen.

Jij bepaalt zelf waar je hulp bij nodig hebt. In welke mate je gebruik maakt van de geboden hulp is bepalend voor je ontwikkeling en functioneren.

In de maand dat we het begeleidingstraject afsluiten, vindt er een eindevaluatie plaats.