Ondersteuning (zorg)

Bij SDBO helpen we mensen verder te komen

Bij SDBO helpen we mensen met een  bijzondere zorgvraag verder te komen. Heb jij een bijzondere hulpvraag ?

Na het aanmelden maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit kan bij je thuis, bij ons op kantoor of op school zijn. Na dit eerste gesprek geven we je (de betrokkenen en/of de instantie die je heeft aangemeld) advies en informatie.

Meld je aan via formulier of bel ons op nummer 051 2760760.

Tijdens de intake staat de diagnose centraal. Wat is het probleem en wat moet er veranderen en verbeteren? Door je levensgeschiedenis, belangrijke gebeurtenissen, problemen en mogelijkheden goed in beeld te brengen komen we samen tot inzicht in wat er anders moet. Vervolgens zoeken we, ook samen, naar een passende aanpak.

De verschillende deskundigen en de verantwoordelijke ondersteuner gaan daarna in overleg om met een analyse en een voorlopig plan van aanpak te komen.

Na ontvangst indicatie wordt samen met jou het definitieve plan van aanpak opgesteld:

    • leggen we gedragsafspraken vast, gericht op discipline en zelfverantwoordelijkheid.
    • maken we ondersteuningsafspraken per doelstelling.
    • formuleren we een activiteitenprogramma.
    • stellen we een zorgovereenkomst op.
 

We evalueren regelmatig, waarbij we terugkijken naar het plan van aanpak om te beoordelen hoe het de afgelopen tijd is gegaan. We kijken dan bijvoorbeeld naar je ontwikkeling, vooruitgang, activiteiten, wat er wel en niet werkt en als het moet maken we nieuwe afspraken.

Je activiteiten en ontwikkelingen worden per leefgebied (bijvoorbeeld werk, school, vrije tijd) gevolgd. Daar waar nodig geven we je hulp om verder te kunnen komen.

Jij bepaalt zelf waar je hulp bij nodig hebt. In welke mate je gebruik maakt van de geboden hulp is bepalend voor je ontwikkeling en functioneren. In de maand dat we het begeleidingstraject afsluiten, vindt er een eindevaluatie plaats.

Aanmelden

Meld je aan via formulier of bel ons op nummer 051 2760760.